Pure Digital wil kloof dichten tussen ontwerpers en printindustrie

Digitaal geprint behang in het Andaz Hotel in Amsterdam. In elke kamer siert een unieke ‘Connected Polarity’ de wand. Een ontwerp van architect en designer Marcel Wanders.

Digitaal geprint behang in het Andaz Hotel in Amsterdam. In elke kamer siert een unieke ‘Connected Polarity’ de wand. Een ontwerp van architect en designer Marcel Wanders.

Wat willen creatieven?

Wat willen creatieven? Vooral inzicht in de (technologische) mogelijkheden om nieuwe ideeën vorm te geven, zo blijkt uit een enquête die eind 2017 werd uitgevoerd door de organisatie van Pure Digital. Daarvoor is meer samenwerking nodig tussen ontwerpers en de printindustrie, want er is nog steeds een enorme kloof tussen deze twee werelden, aldus de respondenten. Dat vormt een belemmering voor verdere groei.

In het najaar van 2017 werd door Pure Digital (zie kader) een onderzoek uitgevoerd onder professionals in de ontwerp- en printwereld om de belangrijkste problemen, uitdagingen, kansen en trends vast te stellen voor digitaal printen. Zowel voor commercieel drukwerk, verpakkingen, POS in retail als interieurdecoratie. Er deden 110 personen mee aan het onderzoek. Samen met Marcus Timson, een van de initiatiefnemers van de Pure Digital show die van 17 tot en met 19 april in Amsterdam RAI wordt gehouden, staan we stil bij enkele uitkomsten.

Veranderde vraag

Als belangrijkste stimulans voor de groei van digitaal printen in verschillende applicaties wordt de veranderde vraag van de consument gezien. Meer dan 60% van de respondenten is van mening dat trends als personalisatie en het willen meemaken van een unieke ervaring digitaal printen in de kaart spelen. Het is dan ook niet vreemd dat interieurdecoratie (43%) en verpakkingen (30%) als belangrijkste groeimarkten worden gezien waar digitaal printen van toegevoegde waarde kan zijn. Zo’n 15% ziet echter retailprinting (POS) als het marktsegment met de grootste groeipotentie.

Als wordt gevraagd naar de reden waarom digitaal printen nog maar een klein percentage van de totale printproductie vertegenwoordigt, wordt door 35% van de respondenten het feit dat de creatieve industrie de echte toegevoegde waarde van digitaal printen nog steeds niet onderkent als belangrijkste knelpunt naar voren geschoven.

Misvatting

Volgens Timson stellen veel ontwerpers digitaal printen op één lijn met traditioneel analoog drukken. “Als gevolg hiervan wordt het nog steeds beschouwd als een handelsartikel en niet als een medium; daarom is het niet zo relevant in de moderne digitale wereld in vergelijking met andere digitale media. Natuurlijk is dit onjuist. Digitaal printen zorgt voor een snelle respons, flexibele productie en nieuwe creatieve mogelijkheden, evenals maatwerk en personalisatie. De misvatting is het gevolg van de enorme kloof tussen de creatieve en grafische industrie.”

Het argument dat digitaal printen kostentechnisch niet kan concurreren met analoog drukken (aangevoerd door bijna een kwart), getuigt volgens hem ook van onwetendheid. “In vergelijking met analoog drukken, is de primaire kostprijs misschien hoger als we het hebben over produceren in grote volumes. Maar men moet het geheel van digitale productie vergelijken in termen van zijn unieke waarde; het is kostenefficiënt en levert aantoonbaar minder verspilling op dan analoog printen, omdat eenvoudig op afroep kan worden geproduceerd en er geen voorraden  nodig zijn. Het is niet louter een vervangingstechnologie, het voegt prestatievoordelen toe die niet kunnen worden geëvenaard door analoog drukken.”

Enorme kloof

Timson: “Het is duidelijk dat respondenten geloven dat de enorme kloof tussen de creatieve en de grafische industrie een belangrijk probleem is en een belemmering vormt voor verdere groei. Er zijn opmerkelijke uitzonderingen en voorbeelden van bedrijven die in het gehele printspectrum opereren - van commercieel drukwerk tot interieurdecoratie - die tegen deze trend ingaan, maar het feit blijft dat de kloof vrijwel net zo groot is als tien jaar geleden.”

Uit het onderzoek blijkt, volgens Timson, tevens dat printbedrijven over het algemeen als zwak worden gezien in het verkopen, vermarkten en ontwikkelen van strategische relaties met hun klanten, in dit geval ontwerpers en merkeigenaren (36%). “Dit is een probleem dat zal blijven bestaan, tenzij zij in staat zijn hun bedrijven op een moderne leest te schoeien. Meer door marketing gedreven, in plaats van traditionele op handel en productie georiënteerde ondernemingen.”

Printbedrijven moeten beseffen dat het trekken van aandacht en het creëren van een bepaalde sfeer belangrijke uitgangspunten zijn aan de creatieve kant van het spectrum. “Er wordt continu gestreden om de aandacht van de consument. Ontwerpers realiseren zich hoe belangrijk samenwerking is voor innovatie. Dat is iets dat we, onafhankelijk van ons eigen kwalitatieve onderzoek, hebben gehoord. Het ontwerpproces is geen geïsoleerd proces en profiteert aanzienlijk van de input van andere creatieve mensen in de keten, inclusief printbedrijven.”

Samenwerking

Samenwerking vormt de sleutel voor transformatie en vooruitgang, aldus Timson. “Bedrijven die samenwerken zullen een hoger niveau van succes ervaren. Printbedrijven moeten opstaan om gelijkwaardige partners te worden en zichzelf beschouwen als onderdeel van de creatieve industrie. Anders lopen ze het risico te worden ingehaald, aangezien een ander bedrijf waarschijnlijk hun plaats zal innemen als ze dat niet doen. Nieuwe verbindingen aangaan, is van vitaal belang voor groei. Vertrouwen op oude relaties volstaat niet om ook in de toekomst een gezond bedrijf te behouden.”

www.puredigitalshow.com

Pure Digital

Het is niet verwonderlijk dat Marcus Timson juist een belangrijke rol ziet weggelegd voor Pure Digital om het gat te dichten tussen de creatieve wereld en de printindustrie. “Wij willen deze twee werelden verbinden.” Pure Digital wordt van 17 tot en met 19 april 2018 gehouden in RAI Amsterdam en heeft als doel de Europese creatieve industrie te verwonderen met innovatieve toepassingen van digitaal printen.
www.puredigitalshow.com